Prečo „nízky prah“?

Existujú ľudia, ktorí nevedia prečo a ako by sa mali usilovať o zmenu: všetky svoje možnosti a schopnosti už vyčerpali alebo stratili nádej, rezignovali a odmietajú o akýkoľvek zvrat usilovať. Míňajú sa so štandardnými službami, ktoré sú pre nich určené a nevyhľadávajú pri riešení svojich problémov nijakú štandardnú inštitucionálnu pomoc.

V sociálnych službách tiež existujú bariéry (sociálne, rasové, komunikačné, ekonomické), či už na strane poskytovateľov alebo na strane adresátov, ktoré využívaniu týchto služieb bránia. Nízkoprahový prístup sa snaží akékoľvek sociálne, psychologické alebo technické bariéry odstrániť a umožniť maximálnu dostupnosť služieb bez registrácie, poplatkov, obmedzení rasy, rodu, národnosti alebo náboženského vyznania.

Nízkoprahové služby tak prichádzajú do reálneho a konkrétneho životného priestoru ľudí, ktorí majú svoj životný spôsob, skúsenosti a bežné starosti, prežívajú svoje ťažkosti a problémy. Nízkoprahové služby sú preto orientované na potreby ľudí a na základe dobrovoľného kontaktu pracujú s ich skutočnými možnosťami a príležitosťami v ich každodennej realite a aktuálnej situácii.