Ďakujeme všetkým firemným i individuálnym partnerom, že podporujú naše aktivity a prinášajú tak deťom, mladým ľuďom a rodinám z Pentagonu nádej na zmenu.

Red heart in child hands. Kindness concept, gift, hand made valentine, close up, horizontal, copy space