Mixklub a Mixáčik

 

Od roku 2004 realizujeme Mixklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež, ktoré je určené deťom a mladým ľuďom vo veku 6 – 18 r., ktoré sa pohybujú najmä v rizikovom prostredí. Od roku 2007 je v prevádzke Mixáčik nízkoprahové rodinné centrum určené hlavne deťom do 6 rokov a ich rodičom a príbuzným. Od roku 2012 organizujeme nízkoprahové služby vo vlastných priestoroch priamo v tzv. Pentagone, na Stavbárskej ulici 38 v bratislavskej Vrakuni.

 

Fotky Mixu – Tallin, Pentagon

Žijú tu deti a mladí ľudia s rodinami vo veľmi zložitých podmienkach, ohrození sociálnym vylúčením. Sú to  deti pasívne tráviace čas doma alebo na ulici, zároveň aj deti a mládež, ktoré sa ocitli v náročných životných situáciách, s ktorými sa nevedia samé vyrovnať.

Fotky deciek na ulici – krčma Andrejka

Mixklub a Mixáčik poskytujú otvorené, bezpečné a akceptujúce prostredie. Umožňujú jedinečnú príležitosť byť v priamom kontakte s ohrozenými deťmi, mladými ľuďmi a rodina tým predstavuje možnosť realizovať preventívne programy priamo na miestach, kde sa stretávajú a trávia voľný čas.

Cez pozitívnu skúsenosť a nadobudnutie sebadôvery vo vlastné schopnosti vedieme deti k väčšej samostatnosti, zodpovednosti k sebe i voči druhým a aktivite pri vytváraní vlastných, kreatívnych konceptov voľného času. Nesnažíme sa meniť osobnosť detí, mladých ľudí a ich rodičov, ale im ponúkame alternatívy k ich spôsobu života a správaniu. Učíme ich voliť si a zároveň niesť zodpovednosť za svoju voľbu.

 

Fotka priestoru Mixu spolu s deťmi, alebo nejaká fotka, kde je dobrý kontakt

 

V Mixklube a Mixáčiku poskytujeme komplex služieb prostredníctvom kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, podpory rodičovských zručností, ktoré sú kombinované s ponukou voľnočasových aktivít.