1998

V roku 1998 Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) začal realizovať sociálne projekty najmä terénnu sociálnu prácu v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

2000

Od roku 2000 do roku 2004 sme realizovali projekt PENTAGON – „Chodbová škôlka“ – terénna sociálna práca priamo na ulici Stavbárska a chodbách obytného domu tzv. Pentagonu pre ohrozené deti a ich rodiny. Počas tohto projektu sme získali miestnosť, kde sme realizovali najmä doučovanie a tvorivé aktivity.

 2004

V projekte Pentagon sme vnímali potrebu od klientov/tiek vytvoriť väčší priestor pre poskytovanie podpory a služieb a preto v roku 2004 sme získali priestory v kultúrnom centre Tallin, na Stavbárskej 60, pár metrov od tzv. Pentagonu a otvorili Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti a mládež od 6 do 18 rokov. Začali sme poskytovať viacero služieb – prevenciu, poradenstvo, vzdelávanie a voľnočasové aktivity.

2007

Začali sme si uvedomovať dôležitosť venovať sa mladším deťom a najmä ich rodičom. I napriek tomu, že v Mixklube neboli vytvorené materiálne a personálne podmienky pre deti mladšie ako 6 rokov, deti a rodičia chceli centrum navštevovať.

Preto sme začali v roku 2007 budovať Mixáčik nízkoprahové rodinné centrum pre deti vo veku do 6 rokov a ich rodičov, starých rodičov resp. ich blízkych príbuzných, ktorí majú dieťa v starostlivosti.

2011

V roku 2011 nám miestny úrad Bratislava Vrakuňa nepredĺžil symbolický nájom priestorov v kultúrnom centre Tallin a my sme sa mali ocitnúť na ulici ako naši klienti/tky.

Po veľkom tlaku na miestny úrad nám bola ponúknutá možnosť, ktorá bola pre nás likvidačná (vysoké poplatky za nájom + energie), ktorú sme prijali a presťahovali sme sa do priestorov zdravotného strediska na Čiernovodskú ulicu, keďže sme chceli fungovať aj naďalej.

Táto zmena bola náročná nie len pre nás, ale aj pre ľudí, ktorí využívali naše služby. Nové priestory boli vzdialené od pôvodných 20 minút chôdze, čo predstavovalo pre mnohé, najmä tie najmladšie deti, veľkú bariéru.

V tom čase sme pravidelne chodievali čakávať deti k Tallinu a sprevádzali sme ich do nových priestorov Mixklubu a Mixáčika.

Nové miesto začali navštevovať deti nie len z Vrakune, ale i z Podunajských Biskupíc a my sme si začali uvedomovať aká je potreba týchto služieb i v tejto mestskej časti. Bol to ale aj čas, kedy sme sa museli začať zamýšľať nad kapacitou centier, denne nás navštevovalo počas 3 hodín aj 80-90 klientov/tiek.

2012

Po celý čas pôsobenia v zdravotnom stredisku na Čiernovodskej sme vnímali bariéru, ktorá bránila deťom, ale i celým rodinám z tzv. Pentagonu navštevovať naše centrá, preto sme hľadali možnosti a prostriedky, ako sa vrátiť spať a tam kde nás najviac potrebujú.

Klienti/tky skutočne nedokážu prekonávať veľké vzdialenosti (ide aj o pár ulíc), preto nízkoprahové služby prichádzajú do bezprostredného prostredia, kde klienti/tky žijú.

Pri hľadaní možností sme objavili súkromné nebytové priestory priamo v dome tzv. Pentagonu a vďaka našim partnerom sme získali financie a kúpili sme ich.

Po nevyhnutných úpravách, upratovaní priestorov a ďalšom presťahovaní sme s veľkou radosťou v októbri 2012 oficiálne otvorili nové priestory MIixklubu a Mixáčika, na Stavbárskej 38, v samotnom srdci Pentagonu.

Priestory boli bývalé kancelárie a zázemie pre podnikovú ubytovňu o ktoré sa roky nikto nestaral a to si vyžaduje neustále nemalé investície.

2013

V apríli 2013 sme do priestorov centier presťahovali aj kancelárie a sídlo celého Detského fondu Slovenskej republiky.

 2014

V rokoch 2014 -2015 v rámci Mixklubu a Mixáčika prostredníctvom komunitného projektu Pentagon Inak sme sa viac zamerali aj na širšiu komunitu, s cieľom riešenia problematiky Pentagonu. Uskutočnili sme komunitné vzdelávania pre ľudí pracujúcich v tejto lokalite (učiteľky ZŠ, sociálne pracovníčky miestneho úradu, pracovníci/čky iných občianskych združení pôsobiacih v lokalite), Obývačku na ulici, kde sme predstavovali naše aktivity a rozprávali sa s obyvateľmi ako sa im tu žije, Dni otvorených dverí, workshop Ako sa otvárať komunite v mestskom gete? Z ktorého vznikla aj príručka, aktivitu Upracme si z ktorej vznikla pravidelná mesačná akcia zbieranie smetí a starostlivosti o okolie centier a parku Pentagon spolu s našimi klientmi/tkami.

Je to ako s kvetinkou, o ktorú keď sa staráte, kvitne do krásy a prináša ľuďom radosť. A tak sa tešíme z každej zmeny, vďaka ktorej sa Mixklub a Mixáčik stávajú krajším miestom nie len v Pentagone, ale aj na Zemi.