Mixklub a Mixáčik navštevujú deti, mladí ľudia a dospelí, ktorí sa pohybujú v rizikovom prostredí ohrozovaní kriminalitou, chudobou, nezamestnanosťou, závislosťami, žijúci vo veľmi zložitých podmienkach, ocitajúci sa v náročných životných situácách, s ktorými sa nevedia sami vyrovnať, nedôverujú iným inštitúciám, sú vylučovaní prostredím v ktorom žijú –  obytným domom Pentagon, ktorý je démonizovaný a známy vysokou kriminalitou.

Ide najmä o:

Deti a mladých ľudí od narodenia do 18 rokov a mladých dospelých, ktorí trávia svoj voľný čas na ulici, tzv. deti ulice, vyrastajúce v málo podnetnom prostredí, bez pozitívnych vzorov.

Rodičia resp. blízki príbuzní, ktorí potrebujú podporu pri starostlivosti a výchove dieťaťa, potrebujú zlepšiť svoje rodičovské zručnosti, a sú „rodičovsky“ nezrelí.

Obyvatelia miestnej komunity, zástupcovia miestnych autorít, médiá.