Kontakt

projekty Detského fondu Slovenskej republiky

MIXklub nízkoprahové centrum pre deti a mládež

MIXáčik nízkoprahové rodinné centrum

Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

telefón: +421-2-4342 2634

+421-2-4363 4354

e-mail: npdm@dfsr.sk

web: www.mixklub.sk,

facebook: www.facebook.com/mixklub

 

akreditácia MPSVaR SR v zmysle zákona 305/2005 Z.z.

č. 12190/2008-I/25 AK z 28.mája 2008 na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnejkurately:

podľa §11 ods.1 písm.a), c) a f),  § 17 ods.4, § 45 ods.1, §47 ods.3 písm. a) 1,3,4 bodu a ods. 4 písm.b) zákona osociálnoprávnej ochrane detí  a o sociálnej kuratele.

 

Detský fond Slovenskej republiky (DF SR)

(od 8.4.2013 kancelárie presťahované z Radničného nám.1, na Stavbársku 38, Bratislava)

telefón: +421-2-4363 4354

e-mail: dfsr@dfsr.sk

web: www.dfsr.sk

právna forma: občianske združenie

reg.číslo: VVS/1-900/90-79

IČO: 679755

DIČ: 20210422634

číslo bankového účtu: 4008297812/7500

 

KDE NÁS NÁJDETE?

Najdete nás v tzv. Pentagone, v mestskej časti Vrakuňa, zastávka MHD Stavbárska – 78, 87 alebo Toryská – 201, 202)