Máme zdroje a môžeme sa rozhodnúť, ako ich budeme používať, akým spôsobom – ako budem používať svoje ruky, aké slová budem hovoriť, ako budem používať svoje srdce… Ja sa môžem rozhodnúť.

– Podľa toho, ak opozerám na veci, tak ich vidím. Ak hľadám to zlé, negatívne, tak aj vidím veci. Posilňujem to zlé. Ale pod tým môže byť niečo pekné. Môžeme tam vidieť to hovno, ale nemusíme k nemu pričuchávať a tak ho posilňovať. Môžeme vidieť to pekné. Môžeme byť ako mucha a hľadať hovno, tak potom vidíme všade vo všetkom hovno. Alebo môžeme byť motýľom a ísť za peknými vecami – hľadať to pozitívne, na to sa pozerať, to podporovať. A tak si môžem vybrať, či chcem byť motýľom alebo muchou. A tak nás budú ľudia aj vidieť.

Integrita