V nízkoprahových centrách Mixklub a Mixáčik  vo Vrakuni sa venujeme priamej, kontaktnej práci s deťmi, mladými ľuďmi a ich príbuznými. Vytvárame a realizujeme spolu s deťmi rôzne koncepty voľného času, či už skupinovo, alebo individuálne. Venujeme sa doučovaniu a príprave do školy, predškolskej príprave detí a ďalším vzdelávacím, prevenčným a podporným aktivitám.

  1. HĽADÁME NADŠENCOV – KOLEGOV/YNE NA PRIAMU PRÁCU S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI
  2. HĽADÁME NADŠENCOV NA DOUČOVANIE A PRÍPRAVU DO ŠKOLY
  3. PONÚKAME PRAX